ŽIVOT

(* 20. června 1956, Praha) je český hudební skladatel a muzikolog.

Michal Müller je autorem četných skladeb komorních, symfonických, vokálních a  skladeb pro sólové nástroje, které jsou hrány na koncertních pódiích i festivalech v různých zemích světa.

První vavříny získal již na začátku druhého ročníku studia skladby, ale například i v roce 2017 obdržel první cenu na mezinárodní soutěži skladatelů v Lucemburgu. Ceněny jsou i jeho díla scénická (například jeho komorní balety, uváděné na různých festivalech baletu a pantomimy) nebo scénická syntéza a různé pořady (například pořad Doteky z roku 1986, který získal různá ocenění a zazněl na přehlídkách nejúspěšnějších pořadů a po dobu několika let patřil mezi nejvíce reprízované scénické pořady). Je jedním z průkopníků sofistikované prostorové hudby po roce 1990 v Česku. Umělecky vychází z hlubokých znalostí soudobých hudebních technik, které díky svému muzikologickému vzdělání účelně kombinuje s technikami historickými. Jeho kompozice na posluchače působí komplexně a to především důsledným a aktivním využíváním prostředků a možností psychologie, akustiky a muzikoterapie. Proto na vnímavější posluchače skladby působí dlouho po odeznění vlastního provedení.

 

Celý život si přísně chrání své soukromí a tak většina jeho děl, včetně odborných a literárních vychází pod pseudonymy.

Život

Český hudební skladatel a muzikolog se narodil 20. června 1956 v Praze v rodině PhDr. Miloše Mullera, houslisty, pedagoga a muzikologa a PhDr. Evy Mullerové, klavíristky, přední organizátorky hudební pedagogiky.

Pochází ze starobylého evropského rodu, jehož jednotliví členové se významně uplatňují v různých oblastech po celém světě.

Michal Müller svůj zájem o hudbu projevoval od nejútlejšího věku. Rodiče záhy zjistili, že veškeré melodie kolem zachycuje s bezchybnou jistotou, projevuje nadprůměrné tvůrčí schopnosti a disponuje tzv. absolutní pamětí a začali jej aktivně směrovat k umění. Vystudoval violu a skladbu na pražské konzervatoři, hudební vědu na katedře hudební vědy Karlovy univerzity a hudební teorii na HAMU. Doktorát získal v roce 1989. Soukromě studoval u renomovaných pedagogů (Burghausera, Ebena, Hůly, Hurníka, Kurze, Riedlbaucha, Semeráka, aj.).

Již od druhého roku studia získával ceny ve skladatelských soutěžích. Jeho skladby byly již od dob studíí koncertně uváděny i nahrávány. Jeho absolventský Harfový kvintet (první nahrávka Českého rozhlasu je z roku 1985) se stal předmětem četných rozborů a analýz.

Michal Müller je autorem skladeb komorních, symfonických, vokálních a skladeb pro sólové nástroje, které jsou hrány na pódiích i festivalech v různých zemích.

Ceněna jsou rovněž jeho díla scénická (zejména jeho balety a komorní balety, uváděná na mezinárodních festivalech baletu a pantomimy od roku 1982 a například scénický pořad Doteky z roku 1986, po řadě ocenění zazněl na přehlídce nejúspěšnějších pořadů a po dobu několika let patřil mezi nejvíce reprízované scénické pořady).

Michal Müller je jedním z průkopníků sofistikované prostorové hudby po roce 1990 v Česku.

V současnosti je stále více vyhledávaným autorem významných interpretů koncertní hudby především sólové, komorní, orchestrální a vokální a scénické.

Umělecky vychází z hlubokých znalostí soudobých hudebních technik, které díky svému muzikologickému vzdělání ústrojně kombinuje s technikami historickými.

Jeho celý život je propojen se studiem asijských bojových umění (v devadesátých letech byl předsedou Jamabushi, organizace sdružující trenéry a mistry různých bojových umění).

Vedle celoživotního studia hudby a bojových umění se systematicky zajímá o podpůrné disciplíny – psychologii, fyziologii, akustiku a muzikoterapii. Tak vznikla promyšlená syntéza poznatků těchto oborů i v jeho vlastní tvorbě.

Většina jeho hudby (nejenom scénické nebo filmové) zněla pod pseudonymy a autor si vždy velmi důsledně střežil svou identitu.

Řadu let působil jako klavírista, dirigent a pedagog a byl přispěvatelem různých periodik i odborného tisku, kde vytvořil množství hudebních recenzí, kritik, článků a analýz.

Od roku 1984 se věnoval aktivní organizační činnosti především v oblasti kultury a umění (mj. člen i předseda kulturních komisí, vedoucí lektorského sboru, byl pověřen vedením katedry hudby AJAK, aj.)

V květnu 1990 byl jmenován předsedou Asociace tělesné a duševní kultury, organizace sdružující významné odborníky z různých oblastí.

V červnu 1990 se stal ústředním ředitelem ATDK, která byla nejprve pouze podpůrnou organizací. Po transformaci ATDK vytvořil z této organizace silný komerčn řetězec.

Jako skladatel nadále získává ceny a ocenění ( mj. 1. cena na mezinárodní soutěži skladatelů v Lucemburku 2017).

Ke stému výročí založení republiky byl vyzván k napsání skladby pro mezinárodní festival Pražské jaro, kde se v květnu 2018 uskutečnila premiéra.