SKLADBY

Proměny moře

Čtyřvětý jinotaj Proměny moře je alegorií evoluce i destrukce, symbolizující jednotlivé fáze života.

Moře a voda, jako zdroj i symbol života, množících se kombinací prvků a procesu, který se jeví jako cesta vpřed, ale může být zároveň i příčinou zániku. Proměny moře uvede sled jednoduchých variací, přecházejících ve volné metamorfózy a hlas mořských vln přehlušený ptačím křikem.

Výchozí přírodní zvuk se postupně přeměňuje až do mechanické syntézy, kterou končí úvodní VariaceVývoj se pohybuje ve spirále, pouze není známo, jakým směrem se spirála ubírá… Srdce moře, coby tep a srdce života, podobně jako Hora světla se nám snaží sdělit nekonečné množství informací, které většinou nevnímáme a nereagujeme na ně. Atlantida je tak logickým završením cyklu…    

Jako varovný signál je zvolen princip předčasně zkráceného vývoje tématu.

Michal Müller: Zakřivená zrcadla pro hoboj a smyčcový orchestr

Hoboj: Vilém Veverka / Prague Metropolitan Orchestra /

Dirigent: Pierangelo Gelmini

Mezinárodní festival FEGH 2019

00:00
00:00
  • Stopa 1 00:00

Skutečnosti, věci a jevy nemusí být vždy takové, jak se nám na první pohled jeví. Oko nás může klamat a obsah věcí mnohdy pochopíme až v momentě, kdy je nám umožněno podívat se do jejich skutečné podstaty. Poté může dojít k poznání, že věc, která se na první pohled tvářila jako krásná a rovná, nese v sobě řadu skrytých zakřivení a deformací, neboť někdy i to nejkrásnější jablko může uhnívat zevnitř svého středu. 

V to co věříme, to, co si myslíme a to, co vidíme pouhým okem, můžeme někdy přirovnat k pohledu přes několik značně deformovaných zrcadel. 

Máme-li štěstí, třeba až čas nám umožní poznat skutečnou podstatu věcí bez odrazu zrcadel, která nás mohou klamat, šálit a směrovat úplně jinam, než bychom si mysleli a přáli

Obrazy Hieronyma Bosche

00:00
00:00
  • Stopa 1 00:00

Housle: Milan Al-Ashib

Dirigent: Pierangelo Gelmini

Prague Metropolitam Orchestra

 

Mezinárodní festival FEG 25.08.2019

Článek o skladbě

Boschovy fantasktní obrazy podle Michala Müllera

Napsal Zdeněk Zahradník pro portál Harmonie

Concerto da Requiem

Článek o skladbě

Neobyčejná pocta Miloši Müllerovi

Napsal Zdeněk Zahradník pro portál Harmonie

Passacaglia 1918

Článek o skladbě

Poznejte současné české skladatele. Pražské jaro uvede očekávané premiéry

Výňatek z článku na serveru aktualne.cz

Partitura ke stažení

Koncert č. 2 pro housle, smyčcový orchestr a bicí

00:00
00:00
  • Stopa 1 00:00

Housle: Jindřich Pazdera

Orchestr Praga Camerata řídí: Pavel Hůla

Světová premiéra 

Jubilejní 30. ročník festival Dny soudobé hudby 2019

Slovo sólisty

První verzi Koncertu č. 2 pro housle, smyčcový orchestr a bicí autor napsal v r. 2017, tato verze nebyla provedena. Po dvou letech se autor k dílu vrátil a provedl revizi, jejíž výsledkem je dnes premiérovaná podoba. Dílo je věnováno památce autorových rodičů. 

Třívětá skladba začíná kadencí sólových houslí, na niž navazuje passacaglia, stavěná na hlavním motivu e – a – c – es, který je společným kryptogramem dedikantů a prochází v různých podobách celým koncertem. Jsou zde ale i jiné citace, např. zpěvu kantora berlínské synagogy při modlitbě za oběti holocaustu. Druhá věta je Scherzo. Dramatické fugato, attacca uvozující třetí větu, je vystřídáno sólovou kadencí, přecházející ve vzrušený zpěv, který postupně utichá. Dvě dvanáctitónové řady pak uvádějí reminiscenci úvodní passacaglie, kterou skladba končí.

Pro sváteční chvíle